Vùng chè La Bằng (huyện Đại Từ)


Các dự án tiêu biểu khác

Vùng chè Trại Cài (huyện Đồng Hỷ)

Vùng chè Trại Cài (huyện Đồng Hỷ)

Vùng chè Tân Cương (thành phố Thái Nguyên)

Vùng chè Tân Cương (thành phố Thái Nguyên)

Vùng chè Khe Cốc (huyện Phú Lương)

Vùng chè Khe Cốc (huyện Phú Lương)


KÊNH TRUYỀN THÔNG

X

PcodeVN