Vùng chè Trại Cài (huyện Đồng Hỷ)


Các dự án tiêu biểu khác

Vùng chè Tân Cương (thành phố Thái Nguyên)

Vùng chè Tân Cương (thành phố Thái Nguyên)

Vùng chè La Bằng (huyện Đại Từ)

Vùng chè La Bằng (huyện Đại Từ)

Vùng chè Khe Cốc (huyện Phú Lương)

Vùng chè Khe Cốc (huyện Phú Lương)


KÊNH TRUYỀN THÔNG

X

PcodeVN