Nghiên cứu xây dựng mô hình trải nghiệm văn hòa trà Thái Nguyên


Các dự án tiêu biểu khác

Vùng chè Trại Cài (huyện Đồng Hỷ)

Vùng chè Trại Cài (huyện Đồng Hỷ)

Vùng chè Tân Cương (thành phố Thái Nguyên)

Vùng chè Tân Cương (thành phố Thái Nguyên)

Vùng chè La Bằng (huyện Đại Từ)

Vùng chè La Bằng (huyện Đại Từ)


KÊNH TRUYỀN THÔNG

X

PcodeVN