GIỚI THIỆU

Nghiên cứu xây dựng mô hình trải nghiệm văn hòa trà Thái Nguyên

Nghiên cứu xây dựng mô hình trải nghiệm văn hòa trà Thái Nguyên

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

VÙNG CHÈ THÁI NGUYÊN

Vùng chè Trại Cài (huyện Đồng Hỷ)

Vùng chè Trại Cài (huyện Đồng Hỷ)

Vùng chè Tân Cương (thành phố Thái Nguyên)

Vùng chè Tân Cương (thành phố Thái Nguyên)

Vùng chè La Bằng (huyện Đại Từ)

Vùng chè La Bằng (huyện Đại Từ)

Vùng chè Khe Cốc (huyện Phú Lương)

Vùng chè Khe Cốc (huyện Phú Lương)

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG VÙNG TRÀ

DU LỊCH TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA TRÀ THÁI NGUYÊN

Từ ngàn đời nay Trà đã xuất hiện trong đời sống của người Việt và trở thành một nét văn hóa, một dặc sản ẩm thực của quốc gia, thương hiệu Trà Thái

BẢO TÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM - VÙNG CHÈ TRẠI CÀI (MINH LẬP) - VÙNG CHÈ SÔNG CẦU.

BẢO TÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM - VÙNG CHÈ TRẠI CÀI (MINH LẬP) - VÙNG CHÈ SÔNG CẦU.

BẢO TÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM - KHÔNG GIAN VĂN HÓA TRÀ TÂN CƯƠNG - LÀNG CHÈ TÂN CƯƠNG - VÙNG CHÈ LA BẰNG.

BẢO TÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM - KHÔNG GIAN VĂN HÓA TRÀ TÂN CƯƠNG - LÀNG CHÈ TÂN CƯƠNG - VÙNG CHÈ LA BẰNG.

Cây Chè Thái Nguyên: Giới Thiệu Lịch Sử Và Thế Mạnh Của Chè Thái Nguyên

GIỚI THIỆU VỀ CÂY CHÈ THÁI NGUYÊN LOẠI CÂY MANG NIỀM TỰ HÀO DANH TRÀ VIỆT

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TRÀ CƠ BẢN

Đa dạng các sản phẩm từ cây chè

Là một quốc gia có truyền thống uống chè lâu đời, Việt Nam sản xuất và tiêu thụ rất nhiều chủng loại chè, từ chè truyền thống đến hiện đại

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TRÀ NÂNG CAO

CHIẾT XUẤT TRÀ XANH

Chiết xuất trà xanh, 1 nguyên liệu được dùng để sản xuất mỹ phẩm


KÊNH TRUYỀN THÔNG

X

PcodeVN